Obec Pohoří, http://www.obecpohori.cz - klikni pro přechod na úvodní stránku


[ zpět na Co se chystá v obci Pohoří ]

Co se chystá se v obci Pohoří

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY a ZÁKLADNÍ ŠKOLY POHOŘÍ

 

Mateřská škola Pohoří zve děti a rodiče na

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY POHOŘÍ

pro školní rok 2020/2021

KDY: v úterý 5. května 2020

Žádost si můžete stáhnout na webových stránkách MŠ nebo v současné situaci vyzvednout na hlavních dveřích do MŠ.

Aktuální informace k zápisu do MŠ Pohoří

na školní rok 2020-21

Příjem žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání

jsem stanovila v rozmezí od 2.5. do 5.5.2020.

Z důvodu současné situace bude zápis do MŠ probíhat bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců v mateřské škole.

Podání žádosti k předškolnímu vzdělávání lze podat následujícími  způsoby:

1. do datové schránky školy: vb4kpm4

2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem na e-mail: mspohori@seznam.cz (nelze poslat jen prostý e-mail!!!)

3. poštou na adresu: Mateřská škola Pohoří, Pohoří 76, 518 01  DOBRUŠKA

4. osobní podaní pouze na základě předchozí telefonické domluvy

na tel. č.: 771 116 062, v tomto případě je nezbytné organizovat příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci osob ve stejnou dobu, proto je nutné, abyste si předem domluvili čas předání.

K žádosti o předškolní vzdělávání je nutné doložit:

1. rodný list dítěte

2. očkovací průkaz

3. čestné prohlášení (čestné prohlášení doložíte pouze tehdy, pokud nemáte žádost potvrzenou od dětského lékaře, že je dítě řádně očkováno)

Pro doložení rodného listu a očkovacího průkazu stačí přiložit k žádosti prostou kopii.

Po podání žádosti Vám bude na e-mail zasláno registrační číslo.

 

Marcela Michlová, DiS., ředitelka MŠ Pohoří

 

vyvěšeno: 8.4.2020

Těšíme se na nové a veselé kamarády!

Děti a učitelky z MŠ

 

Kontakty: mspohori@seznam.cz

tel.: 494 623 774, 771 116 062

www.materskaskolapohori.cz

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA POHOŘÍ, okres Rychnov nad Kněžnou

Pohoří 96, 518 01 Dobruška

zspohori@seznam.cz, 494 623 408

2. dubna 2020

Ředitelka ZŠ v Pohoří oznamuje, že zápis žáků do 1. ročníku pro školní rok 2020-2021 bude v letošním školním roce probíhat bez účasti zapisovaných dětí, bude sestávat pouze z formální části.

Zápis probíhá po celý měsíc duben, tj. od 1. 4. do 30. 4. 2020.

Přesný způsob a tiskopisy žádostí najdete na www.zspohori.estranky.cz.

Připomínám, že zápis žáků do 1. ročníku je podle platných školských předpisů povinný pro všechny děti narozené od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014, a to i v případě, že budete v letošním roce žádat o povolení odkladu zahájení povinné školní docházky; dále pro děti s povoleným odkladem z roku 2019.

Mgr. Eva Bělohlávková, ředitelka školy

Související soubory

Související odkazy

 

[ zpět na Co se chystá v obci Pohoří ]