Obec Pohoří, http://www.obecpohori.cz - klikni pro přechod na úvodní stránku


[ zpět na Co se chystá v obci Pohoří ]

Co se chystá se v obci Pohoří

Hydrologické sucho - zákaz odběru povrchových vod

Vodoprávní úřad upozorňuje na nízké průtoky ve vodních tocích a upozorňuje, že za této situace NELZE REALIZOVAT ODBĚRY POVRCHOVÝCH VOD ! mimo odběry za účelem zásobování obyvatelstva pitnou vodou.

Pokud by byly odběry realizovány, hrozí za ně sankce dle příslušného ustanovení vodního zákona. To platí i v případě nelegálních odběrů.

celé znění je v přiloženém souboru

Související soubory

 

[ zpět na Co se chystá v obci Pohoří ]