Obec Pohoří, http://www.obecpohori.cz - klikni pro přechod na úvodní stránku

[ zpět na Co se chystá v obci Pohoří ]

Co se chystá se v obci Pohoří

POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE POHOŘÍ

 

POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE POHOŘÍ

 

ustavující

 

 

Dne:                   16. listopadu 2018

 

Místo konání:   Pohostinství U Jedničky, Pohoří čp. 1

 

Hodina:             19.00 hodin

 

 

Program:

 

1. Úvod

 

2. Složení slibu členů zastupitelstva

 

3. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele

 

4. Schválení programu

 

5. Určení způsobu volby

 

6. Volba starosty, místostarosty a zbývajících členů rady obce, určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni:

 

a) Volba starosty

 

b) Volba místostarosty

 

c) Volba členů Rady obce Pohoří

 

d) Volba členů kontrolního výboru (předseda, 2 členové)

 

e) Volba členů finančního výboru (předseda, 2 členové)

 

7. Projednání odměn za výkon funkcí neuvolněných členů ZO

 

8. Schválení rozpočtových opatření

 

9. Závěr, diskuse

 

 

 

Zdeněk Krafka, starosta

 

 

Vyvěšeno: 8.11.2018

 

Sejmuto:

 

[ zpět na Co se chystá v obci Pohoří ]