Obec Pohoří, http://www.obecpohori.cz - klikni pro přechod na úvodní stránku

[ zpět na Co se chystá v obci Pohoří ]

Co se chystá se v obci Pohoří

Vyhlášení počátku mimořádných klimatických podmínek

Hejtman Královéhradeckého kraje rozhodl o vyhlášení počátku období mimořádných klimatických podmínek - viz příloha

Omezení a opatření

Zakazuje se:

1. kouření, rozdělávání nebo udržování otevřeného ohně na lesních pozemcích do vzdálenosti 50m od kraje lesního pozemku

2. rozdělávání a udržování otevřeného ohně v přírodním prostředí

3. táboření na lesních pozemcích a ve volné přírodě mimo vyhrazená místa

4. odhazování hořících nebo doutnajících předmětů na lesních pozemcích a ve volné přírodě

5. spalování odpadů a dalších hořlavých látek na volném prostranství, jakož i jejich hromadění v blízkosti lesních porostů, polí s obilovinami a pícninami

6. jízda parních lokomotiv bez přijatých protipožárních opatření

7. vjezd a stání motorových vozidel na lesních pozemcích (toto ustanovení se netýká motorových vozidel, která jsou určena k pracovní hospodářské činnosti v lesích, a vozidel vlastníků nemovitostí umístěných na lesních pozemcích

Vlastníkům, správcům a osobám zajišťujícím nebo provádějícícm hospodářskou činnost pro vlastníky lesů se stanovují následující podmínky požární bezpečnosti:

a) zakazuje se:

1. pálení klestí a dřevních zbytků na lesních pozemcích a ve volné přírodě

2. při lesních pracích používání mechanizačních prostředků, které nejsou opatřeny lapači jisker nebo jiným zařízením zabraňujícím úletu karbonu u výfukových potrubí

b) nařizuje se:

1. prověřit dosažitelnost vodních zdrojů k hašení požárů, dopravit jednoduché hasební prostředky a nářadí na předm určená místa k hašení lesních požárů

2. zajistit průjezdnost příjezdových cest do lesních porostů

Více v přiloženém Rozhodnutí

Zákaz strojního odběru vody

Na základě nízkého průtoku toku Dědina se zakazuje zalévání a strojní odebírání vody ze Zlatého Crku a to až do odvolání! - viz příloha

Související soubory

 

[ zpět na Co se chystá v obci Pohoří ]