Obec Pohoří, http://www.obecpohori.cz - klikni pro přechod na úvodní stránku

[ zpět na Co se chystá v obci Pohoří ]

Co se chystá se v obci Pohoří

Poplatek za odpady a ze psa

MÍSTNÍ POPLATEK ZA ODPADY na rok 2018

MÍSTNÍ POPLATEK ZE PSA na rok 2018

 

Dle Obecně závazné vyhlášky č. 1/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů můžete místní poplatek za odpady zaplatit na novém OÚ Pohoří čp. 117

v úřední dny, které jsou stanoveny:

pondělí a středa vždy

7.30 – 12.00   13.00 – 17.00 hod

 

nebo bezhotovostně na účet obce Pohoří.

č. účtu: 124 102 594/0600 Moneta MB, a.s., Dobruška

variabilní symbol: číslo popisné vašeho domu

 

 

 

Poplatek za odpady na rok 2018 činí

 

400 Kč za osobu trvale hlášenou v obci Pohoří

 

nebo za rekreační objekt a je splatný jednorázově do 30. 4. 2018.

 

Známku na popelnici pro rok 2018 si můžete vyzvednout na OÚ Pohoří.

 

Poplatek ze psa na rok 2018 činí 100,- Kč a je splatný jednorázově do 31. 3. 2018.

 

[ zpět na Co se chystá v obci Pohoří ]