Obec Pohoří, http://www.obecpohori.cz - klikni pro přechod na úvodní stránku

[ zpět na Co se chystá v obci Pohoří ]

Co se chystá se v obci Pohoří

Nabídka místa učitelky v mateřské škole

Mateřská škola Pohoří, Pohoří 76, 518 01 Dobruška, tel.:494623774

nabízí

od 1.9.2017 pracovní místo na pozici učitelky mateřské školy

 

Požadavky :

 

odborná kvalifikace dle § 6 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících v platném znění

kladný přístup k dětem

doklad o zdravotní způsobilosti, zdravotní průkaz

Náplň práce :

výchovně vzdělávací činnost směřující k získávání vědomostí, dovedností a návyků dětí v mateřské škola podle vzdělávacího programu

Pracovní úvazek : 25 % zaměstnanosti ( 15,5 hodin za 14 dnů)

Pracovní doba : nepravidelná – v 1. týdnu – 2x 3,15hod.

v 2. týdnu –3x 3 hodiny

Platový výměr:

NV č. 564/2006 Sb. v platném znění , zařazení – 8. platová třída

Žádost o pracovní místo a strukturovaný životopis zasílejte na elektronickou adresu: mspohori@seznam.cz

nebo na adresu : Mateřská kola Pohoří, Pohoří 76, 518 01 Dobruška

případné dotazy na MT : 737956760

 

 

 

V Pohoří dne 17.7.2017 Žďárková Eliška, ředitelka MŠ Pohoří

 

 

 

 

[ zpět na Co se chystá v obci Pohoří ]