Obec Pohoří, http://www.obecpohori.cz - klikni pro přechod na úvodní stránku

[ zpět na Co se chystá v obci Pohoří ]

Co se chystá se v obci Pohoří

Výzva k zaplacení poplatku za odpady na rok 2014

Výzva k zaplacení poplatku za odpady na rok 2014

Dle Obecně závazné vyhlášky č. 1/2013, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, poplatník (fyzická osoba) platí poplatek za odpady na rok 2014, jestliže má v obci Pohoří trvalý pobyt.

POPLATEK JE SPLATNÝ DO 30.dubna 2014.

Poplatek za odpady na rok 2014 činí 400,- Kč za jednu osobu.

Poplatek můžete uhradit hotově na obecním úřadě v Pohoří nebo na účet Obce Pohoří.

č. účtu: 124 102 594/0600  GEMB, a.s.,Dobruška

Variabilní symbol: číslo popisné vašeho domu.

 

[ zpět na Co se chystá v obci Pohoří ]