Obec Pohoří, http://www.obecpohori.cz - klikni pro přechod na úvodní stránku


Obec Pohoří Vás vítá

Letecký pohled na střed obce a hřbitov

Letecký pohled na střed obce a hřbitov

Kostel sv. Jana Křtitele

Kostel sv. Jana Křtitele

Přírodní rezervace Zbytka

Přírodní rezervace Zbytka

Základní škola Pohoří

Základní škola Pohoří

Mateřská škola Pohoří

Mateřská škola Pohoří

Původní stará škola

Původní stará škola

Dětský karneval

Dětský karneval

Tělocvičně obce Pohoří

Tělocvična obce Pohoří

Přírodní rezervace Zbytka

Přírodní rezervace Zbytka

Místní obchod

Místní obchod

Nový obecní úřad a hasičská zbrojnice

Nový obecní úřad a hasičská zbrojnice

Divadelní představení v obecním pohostinství

Divadelní představení v obecním pohostinství

Pravidelní letní obyvatelé Pohoří

Pravidelní letní obyvatelé Pohoří

Poutní Mše svatá v Kostele sv. Jana Křtitele

Poutní Mše svatá v Kostele sv. Jana Křtitele

V dnešní obci je evidováno 227 popisných čísel a žije zde přes 650 obyvatel. Na ploše 650 ha je vybudovaná kompletní infrastruktura, která slouží všem občanům - zpevněné komunikace po celé obci, veřejné osvětlení, obecní rozhlas, vodovod a kanalizace s čistírnou odpadních vod. Na konci roku 2003 byla obec plynofikována. V obci funguje mateřská škola, základní škola (1. - 5. třída), tělocvična, pohostinství, obchod (potraviny) a v létě i přírodní kulturní areál.

V obci je dále nově zrekonstruovaný kostel sv. Jana Křtitele, hřbitov, hasičská zbrojnice, a  hřiště na fotbal, tenis a volejbal. Pošta v obci není, využíváme služeb pošty v Dobrušce (PSČ 518 01). Nejbližší zdravotnické zařízení je Nemocnice v Náchodě či Rychnově nad Kněžnou. Nejbližší kino je v Dobrušce (cca 4km). Naše vesnice je s okolím propojena veřejnou hromadnou dopravou jak autobusovou (prochází středem obce), tak vlakovou (železnice prochází okrajem obce).

Obec má řadu kulturních zajímavostí, jednou z nich je zajisté spojena s osobností pana Miloně Čepelky - spoluzakladatele Divadla Járy Cimrmana.

Další informace >>stalo se v obci

CO SE CHYSTÁ V POHOŘÍ


OMEZENÍ POHYBU MEZI OKRESY a další nařízení

  KDO Z VÁŽNÉHO DŮVODU MUSÍ JET DO JINÉHO OKRESU, MUSÍ MÍT U SEBE BUĎ ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ NEBO VYPLNĚNÝ FORMULÁŘ FORMULÁŘE SI MŮŽETE STÁHNOUT A VYTISKNOUT NEBO RUČNĚ OPSAT – vzory ke stažení jsou v příloze Níže je i odkaz na článek Ministerstva vnitra, kde jsou zodpovězeny dotazy k tomuto omezení. ...  
Pokračování příspěvku >>

01.03.2021 

Nabídka drůbeže - kuřice, slepice, krůty aj.

Pohořským chovatelům nabízí drůbež několik firem. První závoz se uskuteční již tuto středu a to od firmy Bromová ze Seče. Prohlédněte si i další nabídky drůbeže a to Vynesené slepice a Drůbežárna Mírovka a vyberte si.  
Pokračování příspěvku >>

22.02.2021 

Změna přistavení Mobilní pošty

Mobilní pošta z důvodu epidemie koronaviru (nutné zaskakování v jiných obcích) dočasně ruší služby v Pohoří od úterý do pátku. Nadále bude pošta stát v Pohoří u kostela vždy v pondělí 14:30 – 15:15 hod. Tato změna platí do odvolání.     Děkujeme za pochopení  
Pokračování příspěvku >>

15.02.2021 

pokračování rubriky CO SE CHYSTÁ V POHOŘÍ >>

stalo se v obci

STALO SE V POHOŘÍ


Nalezený klíč

V úterý 2.2.2021 byl na parkovišti u základní školy nalezen klíček na kroužku. Klíček je v obecní vývěsce. Kdo ho postrádá, může si požádat o vydání na Obecním úřadě v Pohoří.   
Pokračování příspěvku >>

03.02.2021 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA POKRAČUJE ON-LINE DO 30. 4. 2021 - DOSAVADNÍ VÝTĚŽEK a porovnání s rokem 2020

MOŽNO PŘISPĚT DO ON-LINE KASIČKY na www.trikralovasbirka.cz, na účet 66008822/0800 VS 77705024 Vysledky Tříkrálové sbírky 2021 na Dobrušsku a porovnání s rokem minulým, kdy ještě chodili tři králové dům od domu, najdete v přiloženém souboru.   
Pokračování příspěvku >>

22.01.2021 

Tříkrálová sbírka proběhne různými způsoby i on-line

Tříkrálová sbírka 2021 - V Pohoří jsou zapečetěné pokladničky na obecním úřadě a v kostele. Tam můžete přispět v hotovosti. Tříkrálová sbírka je na Dobrušsku po dvacáté !!!   Letos nebude znít ulicemi jako obvykle, ale štěstí, zdraví, dlouhá léta, a především požehnání do roku 2021 chtějí kolední...   
Pokračování příspěvku >>

25.11.2020 

pokračování rubriky STALO SE V POHOŘÍ >>Strategický plán rozvoje obce Pohoří

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE POHOŘÍ


Strategický plán rozvoje obce Pohoří

Strategický plán rozvoje obce Pohoří

Informace o konceptu územní studie „Přírodě blízká protipovodňová opatření v povodí Dědiny a možnosti jejich vymezení v ÚPD kraje a obcí“


V současné době je zpracováván koncept územní studie „Přírodě blízká protipovodňová opatření v povodí Dědiny a možnosti jejich vymezení v ÚPD kraje a obcí“, která se bezprostředně týká naší obce. Studie směřuje k prověření, zda je vhodné realizovat přírodě blízká protipovodňová opatření ve vytipovaných lokalitách v povodí Dědiny. Ve spolupráci se zástupci dalších dotčených obcí jsou vyjadřovány k navrhovaným protipovodňovým opatřením od samého začátku připomínky. Zastupitelé obce Pohoří schválili na 13. veřejném zasedání dne 25.2.2020 stanovisko, že „Přírodě blízká protipovodňová opatření v povodí Dědiny“, se svou uvedenou předpokládanou hodnotou snížení stoleté vody v řádu několika procent, je obtížné považovat za protipovodňové opatření. Zastupitelé obce se postavili společně proti opatřením, která budou mít za následek snížení kapacity průtočnosti koryta, neboť to by mělo za následek navýšení běžného stavu hladiny i stavu při povodních, a tím pádem zhoršení povodňové situace z pohledu majitelů ohrožených pozemků a objektů i ostatních obyvatel obce.

Rada obce Pohoří schválila na svém zasedání dne 29.9.2020 zveřejnění informace o konceptu této územní studie na internetových stránkách obce, aby občané obce a vlastníci dotčených pozemků měli možnost získat informace o plánovaném projektu.

Stručný souhrn si můžete přečíst po kliknutí na tento odkaz.

Jídelní lístek Základní a Mateřské školy v Pohoří

JÍDELNÍ LÍSTEK ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY V POHOŘÍ


Jídelní lístek Základní a Mateřské školy v Pohoří: http://www.zspohori.estranky.cz/clanky/jidelni-listek/.

Meteostanice Pohoří

METEOSTANICE POHOŘÍ - ONLINE POČASÍ Z POHOŘÍ


Více o počasí v Pohoří

Předpověď počasí pro Pohoří na 8 dní dopředu

PŘEDPOVĚĎ POČASÍ PRO POHOŘÍ NA 8 DNÍ DOPŘEDU


Předpověď počasí pro Pohoří na 8 dní
Královéhradecký krajDSO Region NovoměstskoEuroregion GlacensisCzech POINTportal.gov.cz - na úřad přes internet
Královéhradecký krajKolektivní systém pro zpětný odběr osvětlovacích zařízení.