Obec Pohoří, http://www.obecpohori.cz - klikni pro přechod na úvodní stránku


Obec Pohoří Vás vítá

Letecký pohled na střed obce a hřbitov

Letecký pohled na střed obce a hřbitov

Kostel sv. Jana Křtitele

Kostel sv. Jana Křtitele

Přírodní rezervace Zbytka

Přírodní rezervace Zbytka

Základní škola Pohoří

Základní škola Pohoří

Mateřská škola Pohoří

Mateřská škola Pohoří

Původní stará škola

Původní stará škola

Dětský karneval

Dětský karneval

Tělocvičně obce Pohoří

Tělocvična obce Pohoří

Přírodní rezervace Zbytka

Přírodní rezervace Zbytka

Místní obchod

Místní obchod

Nový obecní úřad a hasičská zbrojnice

Nový obecní úřad a hasičská zbrojnice

Divadelní představení v obecním pohostinství

Divadelní představení v obecním pohostinství

Pravidelní letní obyvatelé Pohoří

Pravidelní letní obyvatelé Pohoří

Poutní Mše svatá v Kostele sv. Jana Křtitele

Poutní Mše svatá v Kostele sv. Jana Křtitele

V dnešní obci je evidováno 227 popisných čísel a žije zde přes 650 obyvatel. Na ploše 650 ha je vybudovaná kompletní infrastruktura, která slouží všem občanům - zpevněné komunikace po celé obci, veřejné osvětlení, obecní rozhlas, vodovod a kanalizace s čistírnou odpadních vod. Na konci roku 2003 byla obec plynofikována. V obci funguje mateřská škola, základní škola (1. - 5. třída), tělocvična, pohostinství, obchod (potraviny) a v létě i přírodní kulturní areál.

V obci je dále nově zrekonstruovaný kostel sv. Jana Křtitele, hřbitov, hasičská zbrojnice, a  hřiště na fotbal, tenis a volejbal. Pošta v obci není, využíváme služeb pošty v Dobrušce (PSČ 518 01). Nejbližší zdravotnické zařízení je Nemocnice v Náchodě či Rychnově nad Kněžnou. Nejbližší kino je v Dobrušce (cca 4km). Naše vesnice je s okolím propojena veřejnou hromadnou dopravou jak autobusovou (prochází středem obce), tak vlakovou (železnice prochází okrajem obce).

Obec má řadu kulturních zajímavostí, jednou z nich je zajisté spojena s osobností pana Miloně Čepelky - spoluzakladatele Divadla Járy Cimrmana.

Další informace >>stalo se v obci

CO SE CHYSTÁ V POHOŘÍ


Pozvánka Miloně Čepelky na pořad s virtuální procházkou Pohořím na Country radiu již v pondělí 25.1.

  Vážená paní starostko, zdravím do rodné obce a hlásím, že ve svém pravidelném pořadu Pár minut pro M + M, který vysílá celoplošné pražské Country radio, udělám si v pondělí 25.ledna (s reprízou v úterý, po obakrát v čase někdy mezi 18:30 až 19:00) virtuální procházku Pohořím mého dětství. V nadě...  
Pokračování příspěvku >>

22.01.2021 

Pomoc občanům Pohoří zdarma

SDH Pohoří si dovoluje nabídnout POMOC OBČANŮM POHOŘÍ ZDARMA Jaká pomoc? Dovoz nákupů, léků. Přeprava osob z důvodu vyřízení neodkladných záležitostí (nákupy, pošta, úřady, lékař apod.). Pomoc je určena těm, kdo nemají možnost si osobní záležitosti obstarat sami nebo prostřednictvím svých ...  
Pokračování příspěvku >>

12.01.2021 

Poplatky za odpady a ze psů v r. 2021 - prosba o bezhotovostní úhradu

  MÍSTNÍ POPLATEK ZA ODPADY a ZE PSŮ na rok 2021   Poplatky jsou stanoveny dle Obecně závazné vyhlášky č. 6/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a Obecně závazné vyhlášky o poplatku č. 3/2019 o místním ...  
Pokračování příspěvku >>

11.01.2021 

pokračování rubriky CO SE CHYSTÁ V POHOŘÍ >>

stalo se v obci

STALO SE V POHOŘÍ


Tříkrálová sbírka proběhne různými způsoby i on-line

Tříkrálová sbírka 2021 - V Pohoří jsou zapečetěné pokladničky na obecním úřadě a v kostele. Tam můžete přispět v hotovosti. Tříkrálová sbírka je na Dobrušsku po dvacáté !!!   Letos nebude znít ulicemi jako obvykle, ale štěstí, zdraví, dlouhá léta, a především požehnání do roku 2021 chtějí kolední...   
Pokračování příspěvku >>

25.11.2020 

Zahrádkáři hledají zájemce o předsednictví ve spolku a pomoc v organizaci

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu v Pohoří hledá nového předsedu spolku. Lidé, kteří by chtěli pomoci při obnovení organizace, případně i měli zájem o předsednictví, se mohou hlásit u paní Ludmily Effenberkové, Pohoří 170. Zkontaktovat se lze i přes Obecní úřad Pohoří.     
Pokračování příspěvku >>

20.10.2020 

NAŘÍZENÍ VLÁDY - KRIZOVÁ OPATŘENÍ, aktualizace k 21.12.2020

Usnesení vlády najdete v přiložených souborech: 1. příloha Usnesení vlády ze dne 14.12.2020 2. příloha Doporučená opatření nejen pro seniory - důležité odkazy na pomoc dole na letáku 3. příloha Usnesení vlády ze dne 7.12.2020 4. příloha Usnesení vlády ze dne 21.12.2020   
Pokračování příspěvku >>

30.09.2020 

pokračování rubriky STALO SE V POHOŘÍ >>Strategický plán rozvoje obce Pohoří

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE POHOŘÍ


Strategický plán rozvoje obce Pohoří

Strategický plán rozvoje obce Pohoří

Informace o konceptu územní studie „Přírodě blízká protipovodňová opatření v povodí Dědiny a možnosti jejich vymezení v ÚPD kraje a obcí“


V současné době je zpracováván koncept územní studie „Přírodě blízká protipovodňová opatření v povodí Dědiny a možnosti jejich vymezení v ÚPD kraje a obcí“, která se bezprostředně týká naší obce. Studie směřuje k prověření, zda je vhodné realizovat přírodě blízká protipovodňová opatření ve vytipovaných lokalitách v povodí Dědiny. Ve spolupráci se zástupci dalších dotčených obcí jsou vyjadřovány k navrhovaným protipovodňovým opatřením od samého začátku připomínky. Zastupitelé obce Pohoří schválili na 13. veřejném zasedání dne 25.2.2020 stanovisko, že „Přírodě blízká protipovodňová opatření v povodí Dědiny“, se svou uvedenou předpokládanou hodnotou snížení stoleté vody v řádu několika procent, je obtížné považovat za protipovodňové opatření. Zastupitelé obce se postavili společně proti opatřením, která budou mít za následek snížení kapacity průtočnosti koryta, neboť to by mělo za následek navýšení běžného stavu hladiny i stavu při povodních, a tím pádem zhoršení povodňové situace z pohledu majitelů ohrožených pozemků a objektů i ostatních obyvatel obce.

Rada obce Pohoří schválila na svém zasedání dne 29.9.2020 zveřejnění informace o konceptu této územní studie na internetových stránkách obce, aby občané obce a vlastníci dotčených pozemků měli možnost získat informace o plánovaném projektu.

Stručný souhrn si můžete přečíst po kliknutí na tento odkaz.

Jídelní lístek Základní a Mateřské školy v Pohoří

JÍDELNÍ LÍSTEK ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY V POHOŘÍ


Jídelní lístek Základní a Mateřské školy v Pohoří: http://www.zspohori.estranky.cz/clanky/jidelni-listek/.

Meteostanice Pohoří

METEOSTANICE POHOŘÍ - ONLINE POČASÍ Z POHOŘÍ


Více o počasí v Pohoří

Předpověď počasí pro Pohoří na 8 dní dopředu

PŘEDPOVĚĎ POČASÍ PRO POHOŘÍ NA 8 DNÍ DOPŘEDU


Předpověď počasí pro Pohoří na 8 dní
Královéhradecký krajDSO Region NovoměstskoEuroregion GlacensisCzech POINTportal.gov.cz - na úřad přes internet
Královéhradecký krajKolektivní systém pro zpětný odběr osvětlovacích zařízení.